Vi är ett företag som köper och säljer begagnad medicinsk utrustning.

I huvudsak arbetar vi med oftalmologiska apparater och instrument. Vi ser över, kontrollerar utrustningen som vi säljer och levererar de till våra kunder med minst 6 månaders garanti.

Vi har stort kontaktnät med leverantörer i Europa och USA och kan ta hem och det ni behöver till förmånliga priser.